Sprutsensorn har beviljats ett EIP stöd från Jordbruksverket.

Jag, Axel Lagerfelt, har länge funderat på hur sprutduschen från sprutan rör sig under sprutningstillfället. En idé om kontinuerlig mätning fick mer energi då jag vann tekniktävlingen i tidningen Land.

Jag tittade då på möjligheten att erhålla EIP stöd via European Agricultural Innovation Partnership (EIP‑AGRI). Först ansöktes om gruppbildningsstöd. Följande personer togs med som råd.

Axel Lagerfelt, lantbrukare.

Ulrik Lovang, Rådgivare Lovang Lantbrukskonsult.

Per Frankelius, Universitetslektor, Docent.

Martin Andersson, elkonstruktör A-electronix.

Rikard Larsson, lantbrukare.

 

Då gruppbildningsstödet beviljats startade processen att utvärdera produkten. Vi fann att sprutsensorn har en unik egenskap i det att den inte bara visar vind och riktning. Den talar även om antal meter till det objekt man vill skydda. Stärkta av detta startade en ansökan om EIP bidrag. Vi ansökte och beviljades 2,3 miljoner för att bygga, utveckla och marknadsföra sprutsensorn. I dagsläget har vi konstruerat en prototyp och visat upp denna på Agritechnica 2023. Baserat på inspel från mässor och praktisk drift undersöker vi nu hur modell två skall utformas.

SWC, Spray With Care

Together with SWC you can know how far the spraycloud is drifting away. The SWC tells you how far in meters and in what direction the drift cloud moves. The operator can then adjust the section control to protect valuable objects.

The sensor

The sensor

The sensor is mounted on the boom. We want to know the windspeed and direction where the spraying is done

The black box

The black box under the sensor communicates via Wi-Fi with the tablet in the cabin and tells the data to the operator. 

Easy installation 

The sensor is easy to mount on a sprayer and fits all brands, however some adjustments can be necessary.

Download further information

Technical description.pdf
mitigating-spray-drift-in-sweden-29-april-2014.pdf
Get in touch

Kontakta oss

 
Adress

Tolefors Gård

Tolefors Huvudbyggnaden 1

Linköping

58599

Sverige

 
E-post
 
Phone