Växtodlingen
Tolefors växtodling består av 700 ha brukad mark . Av detta ägs ca 600 ha. Vi arbetar med plöjningsfri odling så långt det går men använder plogen då höstarna och/eller växtföljden kräver.
Vi har
Case IH 620, John Deere 6230, John Deere 6215
Volvo L45F lastare
Claas 780 tt
Amazone spruta och gödning 36 m

Väderstad
Opus 7 m
Carrier XL 12,25
Rapid A 6
Harv och vält